နိုင်ငံတကာသင်္ဘောလိုင်း.

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသင်္ဘောသတင်းအချက်အလက်
သာအမေရိကန်ရန်ပုံငွေများ - သင်ကျေးဇူးတင်ပါသည်

ကျေးဇူးပြုပြီးမှတ်သားထားပါ:
စဉ်းစားခြင်းနှင့် Destiny နှင့် စကားလုံး စီးရီး II ကိုစာအုပ်တွေ, အလေးချိန် 3 ပေါင်တွက်ဆကျေးဇူးပြုပြီး *
လူနှင့်အမျိုးသမီးနှင့်ကလေး, ဒီမိုကရေစီ, ကိုယ်ပိုင်အစိုးရ Is နှင့် ပန်းရန်နှင့်၎င်း၏သင်္ကေတ အလေးချိန် 1 ပေါင်တွက်ဆကျေးဇူးပြုပြီး *

ကေနဒါ:
တစ်ဦး 3 ပေါင်စာအုပ်အပါအဝင်အမိန့်များအတွက်:
တဦးတည်း 3 ပေါင်စာအုပ်
..................................................
$12.00
တစ်ခုချင်းစီကိုအပိုဆောင်း 3 ပေါင်စာအုပ်
..................................................
$4.00
တစ်ခုချင်းစီကိုအပိုဆောင်း 1 ပေါင်စာအုပ်
..................................................
$2.00
အမိန့်အဘို့ မဟုတ် တစ်ဦး 3 ပေါင်စာအုပ်အပါအဝင်:
တဦးတည်း 1 ပေါင်စာအုပ်
..................................................
$5.00
တစ်ခုချင်းစီကိုအပိုဆောင်း 1 ပေါင်စာအုပ်
..................................................
$2.00
အားလုံးအခြားနိုင်ငံများ:
..................................................
တစ်ဦး 3 ပေါင်စာအုပ်အပါအဝင်အမိန့်များအတွက်:
တဦးတည်း 3 ပေါင်စာအုပ်
..................................................
$21.00
တစ်ခုချင်းစီကိုအပိုဆောင်း 3 ပေါင်စာအုပ်
..................................................
$6.00
တစ်ခုချင်းစီကိုအပိုဆောင်း 1 ပေါင်စာအုပ်
..................................................
$4.00
အမိန့်အဘို့ မဟုတ် တစ်ဦး 3 ပေါင်စာအုပ်အပါအဝင်:
တဦးတည်း 1 ပေါင်စာအုပ်
..................................................
$9.00
တစ်ခုချင်းစီကိုအပိုဆောင်း 1 ပေါင်စာအုပ်
..................................................
$4.00

* အလေးချိန်အနီးစပ်ဆုံးရှိပါတယ်