အသင်းဝင် Options ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ pentad

အလိုတော် Schutt

နှုတ်ကပတ်တော်ဖောင်ဒေးရှင်းမှတစ်ဦးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာ