ဒီမိုကရေစီိံငြ်နှုတ်ကပတ်တော် Foundation ကထုတ်ဝေ Harold ဒဗလျူ Percival တတိယပုံနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ကိုယ်ပိုင်အစိုးရ Is

စကားလုံး

ဒီမိုကရေစီိံငြ်နှုတ်ကပတ်တော် Foundation ကထုတ်ဝေ Harold ဒဗလျူ Percival တတိယပုံနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ကိုယ်ပိုင်အစိုးရ Is

ရိုးရှင်းစွာအအဲဒီလူရဲ့ကိုယ်ကိုကိုယ်မှတာဝန်, အပေါင်းအသင်း, လူ့အဖွဲ့အစည်း, သဘောသဘာဝနှင့်ဠာအကြောင်းကိုအက်ဆေးတိကျမ်းစာ၌လာသည်။