အသင်းဝင်ပံ့ပိုးနှုတ်ကပတ်တော်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ

စကားလုံး